Емими

Едно исполинско и военно племе, което по времето на Авраам населявало една страна отвъд Йордан, която после моавците превзели – Бит. 14:5; Вт. 2:10.