Емор

Бащата на Сихем, който откраднал Дина – Бит. 33:19. Той е убит от Якововите синове – Бит. 34:26.