Ен-еглаим

Ез. 47:10
Един град на Мъртво море, който е построен на запад от Йорданското устие.