Ен-гади (ярешки източник)

1Цар. 24:1,2.
Този град е имал и друго име, Асасон-тамар, т. е. града на финиковите дървета, защото е бил обиколен от голям брой финикови дървета – Бит. 14:7; 2Лет. 20:1,2. Енгади, или Асасон-тамар е бил съзидан в средата на западния бряг на Мъртво море, двадесет и пет или тридесет мили (40-48 км) югоизточно от Ерусалим, в края на най-високата и най-камениста част на Юдейската пустиня – 1Цар. 23:29; Ез. 47:10. Върховете на Ен-гади са 1,500 крака високи, над равнината на Мъртво море. На четиристотин крака от морето се намира един извор, който още носи старото си име, и който се влива в морето, като полива една плодородна долина и четвъртита поляна, където се намират останките на някакъв древен град.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.