Ен (източник)

Тази дума се среща в имената на градове и места като: Ен-дор, Ен-гади, Ен-еглаим, Ен-семес, които значат източника на Дор, и пр.