Енакими

Славни исполини в Палестина, които произхождат от Арва, основателя на град Хеврон. Те населявали южната страна на Юда, планинските места и много филистимски градове. Еврейските съгледвачи се уплашили от тях – Чис. 13:22, но при завоюването на Ханаан, Енакимите са поразени или изгонени – И.Н. 11:12, 15:14; Съд. 1:20.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.