Ендор

Един от Манасиевите градове – И.Н. 17:11, на четири мили (6,44км.) южно от Таворската планина, при град Наин – Пс. 83:9,10. В Ендор е живяла запитвачката на зли духове, при която се допитал Саул – 1Цар. 28гл. Претенцията на магьосницата, че може да извиква духовете на умрелите, е без съмнение лъжливо. И тя се смайва (страх и ужас я обземат), когато се явил Самуил, изпратен от Бога да я посрами и да каже на Саул, че ще умре.