Енганим

I. Юдейски град, който вероятно не е далеч от Ветил – И.Н. 15:34.

II. Свещенически град в Исахар, сегашния Дженин, петнадесет мили (24,14км.) на юг от Таворската планина – И.Н. 19:21, 21:29.