Еном

Долината на Еном или на Еномовия син, е била една тясна долина на юг от Ерусалим, и на западната страна на Кедрон. В древността е била обработвана и плодородна долина. Пределът между Юдиното и Вениаминовото племена минава през нея – И.Н. 15:8, 18:16; Неем. 11:30. В най-ниската част на долината, на югоизток и близо до царските градини, и до Силоам, идолопоклонниците израилтяни превеждали децата си през огън в чест на Молох – 3Цар. 11:7; 4Цар. 16:3; Ер. 32:35. Виж Молох. Мястото на тези гнусни жертвоприношения се нарича и Тофет – Ис. 30:33; Ер. 7:31. Според някои, това име е производно на еврейската дума тоф (тъпан), защото се предполага, че тъпани са се употребявали, за да заглушават писъците на Молоховите мъченици, но това мнение се основава само на предположения. Иосия осквернил Тофет – 4Цар. 23:10; той го направил купище, където хвърляли мършите на умрели животни, и всякакви други нечистотии. Според мнението на някои тълкователи, от огъня на Молох, или от огъня, с който вероятно се е горило купището, за да не се появи някоя болест, произлиза преносното значение на Геена, т.е. Еномовия дол, сиреч огъня на пъкъла.

Юдеите започнали да употребяват тази дума, когато става въпрос за наказанието на нечестивите в онзи свят, като използвали следните две места в Исая: “Защото Тофет отдавна е приготвен, Да! За царя приготвен; Той да го направи дълбок и широк; Куп огън има в него и много дърва; Дишането Господно, като поток от сяра, ще го запали” – Ис. 30:33; “И като излизат те ще видят труповете на човеците, Които са престъпили против Мене; Защото техният червей няма да умре, Нито ще угасне огънят им; И те ще бъдат гнусни на всяка твар” – Ис. 66:24. Виж Мт. 5:22,29,30, 10:28; Мк. 9:43,45,47; Лк. 12:5; Як. 3:6. Виж Пъкъл.

Скалите от южната част на Еном са пълни с раззинати дупки (отвори на гробници), които някога са изпълвани с телата на умрели хора, но които сега са празни.