Енон

Мястото, където Йоан кръщавал, близо до Салим, на западната страна на Йордан – Йн. 1:28, 3:23. Предполага се, че Енон е на осем или десет мили (12,87-16 км) на юг от Ветсан и близо до Йордан.