Епископ (надзирател)

Този който има грижата и управлението за нещо. Най-общото значение на тази дума в Новия Завет, е това представено в Д.А. 20:28; Фил. 1:1, където се говори за пастиря на една църква. Петър нарича Исус Христос, “Пастиря и Надзирателя на душите ни” – 1Пет. 2:25. Ап. Павел описва нужните качества на епископите в 1Тим. 3:2; Тит 1:7, и др. Христос е най-добрия пример за епископ.