Ераст

Християнин, сътрудник на ап. Павел, и градски ковчежник на Коринт. Той пътувал с Павел до Ефес, и придружил Тимотей до Македония – Д.А. 19:22. Ераст се намирал в Коринт, когато Павел пишел посланието си до Римската църква – Рим. 16:23. Останал там, след като Апостола е изпратен като пленник в Рим – 2Тим. 4:20.