Ераст

Християнин, сътрудник на ап. Павел, и градски ковчежник на Коринт. Той пътувал с Павел до Ефес, и придружил Тимотей до Македония – Д.А. 19:22. Ераст се намирал в Коринт, когато Павел пишел посланието си до Римската църква – Рим. 16:23. Останал там, след като Апостола е изпратен като пленник в Рим – 2Тим. 4:20.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.