Ерех

Един от градовете на Нимрод в Сенаарското поле – Бит. 10:10. Един съвременен изследовател предполага, че Ерех може да е съзидан недалеч от развалините, които сега се наричат Ирка или Ирак, няколко мили на изток от Ефрат, между Вавилон и мястото, където Тигър се съединява с Ефрат.