Ерма

Християнин в Рим – Рим. 16:14, за когото се предполага, че е написал книгата “Пастирът на Ерма”, която е невероятна смес от истина и благочестие, глупости и суеверия.