Ермоген и Фигел

Сътрудници на Павел в Мала Азия, които се отвърнали от апостола във времето, когато той е бил затворен за втори път в Рим – 2Тим. 1:15.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.