Ермоген и Фигел

Сътрудници на Павел в Мала Азия, които се отвърнали от апостола във времето, когато той е бил затворен за втори път в Рим – 2Тим. 1:15.