Ермон

Една висока планина на североизточния предел на Палестина. Тя се нарича още и Сирион, Санир и Сион (не Ерусалимския Сион, който на еврейски се именува Цион) – Вт. 3:8. Ермон лежи на планинското бърдо Срещо-Ливан, там където един по-нисък склон се уклонява към изток и малко на юг от полушарната ширина на Дамаск. Тя продължава на юг, докато достигне източно до главата на Галилейското езеро. Ермон сега се нарича Джебел-ешейх.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.