Ермон

Една висока планина на североизточния предел на Палестина. Тя се нарича още и Сирион, Санир и Сион (не Ерусалимския Сион, който на еврейски се именува Цион) – Вт. 3:8. Ермон лежи на планинското бърдо Срещо-Ливан, там където един по-нисък склон се уклонява към изток и малко на юг от полушарната ширина на Дамаск. Тя продължава на юг, докато достигне източно до главата на Галилейското езеро. Ермон сега се нарича Джебел-ешейх.