Ес-ваал

1Лет. 8:33
Четвъртият син на Саул. Суеверните юдеи не произнасяли думата ваал, която е име на един идол. Те я замествали с востей, което значи срам. На Ес-ваал те казвали Исвостей, на Мерив-ваал, Мемфивостей, и пр.