Есарадон

Синът и престолонаследникът на Сенахирим, Асирийския цар – 4Цар. 19:37; Ис. 37:38. Св. Писание споменава за него само това, че той изпратил хора да се заселят в Самария – Езд. 4:2. Предполага се, че името му в светската история е Сарданапал, последния Асирийски цар, известен с разврата и разкоша, в който живеел. Когато една неприятелска войска обсадила столицата му, той се заключил в палата си с любимците и съкровищата си, а после го подпалил, за да може всичко да изгори в пламъците.