Есей

Син на Овид и баща на Давид – Рут 4:17. Внук на Моавката Рут – Мт. 1:5. Давид намерил убежище в Моавската земя, когато бил заплашван с погубление и преследван от Саул – 1Цар. 16гл. 17:12, 22:3.