Есевон

Знаменит Аморейски град, на двадесет мили (32км.) на изток от Йорданското устие – И.Н. 13:10,17. Есевон е определен за Рувим, после за Гад, а най-накрая за левитите. Този град превзел от моавците Аморейския цар Сион, от когото го завоювали израилтяните още докато бил жив Мойсей – Чис. 21:25; И.Н. 21:39. По-късно, когато десетте израилски племена са преследвани в страната отвъд Ефрат, моавците си го възвръщат – Ис. 15:4; Ер. 48:2,34,45. Развалините на Есевон днес се наричат Хесбан, и се намират отстрани на един хълм, седем мили (11,27км.) от Медева.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.