Есхол

I. Аморейски княз в околността на Хеврон, с когото Аврам подгонил окупаторите на Содом и Гомор, защото те отвели в плен племеника му Лот, и ги поразил – Бит. 18:13-24.

II. Малка и плодородна долина, от която еврейските съгледвачи занесли на Мойсей грозд, провесен на огромен прът заедно с други плодове, за да ги опита – Чис. 13:22-27, 32:9; Вт. 1:24. Смята се, че Есхол граничи с Хеврон на север. Тя и сега ражда хубаво грозде, както и нарове, смокини, маслини и др.