Есион-гавер

Един град от северната страна на източния залив на Червено море, близо до Елат. Израилтяните спряли да си починат при Есион-гавер, в последната година от странстванията си из пустинята – Чис. 33:35; Вт. 2:8. В пристанището на Есион-гавер Соломон приготвил кораби, които изпратил в Офир – 3Цар. 9:26. Йосафат също направил кораби в Есион-гавер, за да пристигнат в Офир, но те не успели, защото корабите се строшили – 3Цар. 22:48; 2Лет. 20:36. Виж Елат и Изход.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.