Естаол

Град на западната граница на Юда. Естаол е даден на Дановите потомци – И.Н. 15:33, 19:41. Този град се споменава и в историята на Самсон – Съд. 13:25, 16:31.