Есурун

Поетично име на Израил. То може би произхожда от корен, който значи праведен, и е дадено на Божиите люде, които се оправдават от Божията любов, която “не гледа беззаконие в Якова” – Вт. 32:15, 33:5,26; Ис. 44:2.