Етам

Мястото, където израилтяните разположили стан, скоро след като излезли от Египет – Из. 13:20; Чис. 33:6. Това място се намирало в края на пустинята при западния залив на Червено море, а пустинята на изток от него често се е наричала със същото име.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.