Етам

Мястото, където израилтяните разположили стан, скоро след като излезли от Египет – Из. 13:20; Чис. 33:6. Това място се намирало в края на пустинята при западния залив на Червено море, а пустинята на изток от него често се е наричала със същото име.