Етан

I. Един от четиримата души прочути с мъдростта си, но не по-мъдри от Соломон – 3Цар. 4:31; 1Лет. 2:6. Етан е бил син на Зара и внук на патриарх Юда.

II. Синът на Кисия, левитин, един от тримата настоятели на музиката в храма – 1Лет. 6:44, 15:17-19. Той сигурно е човекът наречен Едутун – 1Лет. 25:1; 2Лет. 35:15.

III. Лицето, на което се приписва 89и Псалом.