Етаним (непрестанно течащ)

Седмият от дванадесетте месеци през годината, наречен така преди плена, защото есенните дъждове тогава започвали да пълнят пресъхналите речни корита. По-късно, този месец е преименуван на Тишри. Виж Месеци.