Етаним (непрестанно течащ)

Седмият от дванадесетте месеци през годината, наречен така преди плена, защото есенните дъждове тогава започвали да пълнят пресъхналите речни корита. По-късно, този месец е преименуван на Тишри. Виж Месеци.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.