Ева

Първата майка на човешкия род, и причината за грехопадението. Историята на Ева е толкова тясно свързана с историята на Адам, че това, което сме казали за Адам, се отнася и за Ева. Виж Адам. Името Ева е произлязло от една еврейска дума, която значи животБит. 3:20. Ева е била създадена за мъжа и от мъжа. Жената е създадена по-слаба от мъжа, за да му се покорява, но мъжът е задължен да я обича като своята си плът.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.