Евангелие от Лука

За Лука се казва, че написал евангелието си под ръководството на ап. Павел, когото той придружавал в много пътувания. По широкия си мироглед, Лука прилича на ап. Павел, и в неговото евангелие Христос е преставен като съчувствителен Приятел на грешниците, и като Спасител на света. Това евангелие е отправено към Теофил (гръцки или римски благородник), живял около 63г. след Р.Х.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.