Евангелие от Марко

Древните изследователи са единодушни, че Марко, който не е апостол, е написал евангелието си по желание на ап. Петър, и с негова помощ. Според едно предание от същите, това евангелие е написано в Рим, и разпространено след смъртта на Петър и Павел. Марко е писал главно за езичниците, както се вижда от разясненията му на Юдейските обичаи например. Той описва Исус Христос като силен на дело и на слово. Марко е истински евангелски историк, разказва събитията много живо, просто и точно.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.