Евангелие от Матей

Времето, в което това евангелие е написано, е неизвестно. Всички стари свидетелства обаче потвърждават, че то е обнародвано преди другите. Мнозина вярват, че то е написано тридесет и осем години след Р.Х. Съществуват много спорове по въпроса, дали това евангелие е написано най-напред на еврейски или на гръцки. По мнението на по-стари изследователи, оригиналът е на Палестински език предназначен за нуждите на Юдейските християни, но по-новите доказват, че евангелието е написано първоначално на гръцки, като подкрепят мнението си с това, че няма текст, в който да се споменава за превод на Матей от еврейски на гръцки език.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.