Евен-езер (камък на помощ)

Мястото където Самуил издигнал един паметник, за спомен на Божията помощ, която била изпратена на евреите в една голяма битка с филистимците. На това място преди това, евреите претърпели поражение, и ковчегът Господен паднал в плен – 1Цар. 4:1, 5:1, 7:5-12.