Евер

Един от прадедите на Юдейския народ – Лк. 3:35. Виж Евреи.