Евила

Св. Писание споменава за двама мъже с това име. Единият от тях е потомък на Хам – Бит. 10:7, а другия на Сим – Бит. 10:29. Потомците им населявали две различни земи:

I. Евилатската земя близо до Едемската градина – Бит. 2:11. Едни редполагат, че тази земя лежала по югоизточното крайбрежие на Черно море; други мислят, че е била при северния край на Персийския залив. Виж Едем.

II. Другата Евилатска земя по всяка вероятност е била в Арабия. От думите в 1Цар. 15:7, „порази Саул амаличаните от Евила до прохода на Сур, срещу Египет“, се разбира, че е била някъде в северозападната част на Арабия. От другите сведения за този военен поход, не можем да кажем, че Евила е била много пространна земя.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.