Евникия

Майка на Тимотей и дъщеря на Лоида. Тя е еврейка, а мъжът и грък – Д.А. 16:1; 2Тим. 1:5. Поучава сина си в истината, която самата тя приела от благочестивата си майка. Павел, като пристигнал в Листра, ги намерил утвърдени в Христовта вяра.