Евникия

Майка на Тимотей и дъщеря на Лоида. Тя е еврейка, а мъжът и грък – Д.А. 16:1; 2Тим. 1:5. Поучава сина си в истината, която самата тя приела от благочестивата си майка. Павел, като пристигнал в Листра, ги намерил утвърдени в Христовта вяра.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.