Евроклидон (вълнодвижещ източен вятър)

Буйният вятър, който настигнал кораба, на който пътувал ап. Павел, и го разбил до остров МалтаД.А. 27:14.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.