Евроклидон (вълнодвижещ източен вятър)

Буйният вятър, който настигнал кораба, на който пътувал ап. Павел, и го разбил до остров МалтаД.А. 27:14.