Евтих

Момъкът, който умрял в Троада, като паднал от прозореца на една стая, в която проповядвал ап. Павел; и когото апостола съживил чудотворно – Д.А. 20:6-12.