Езавел

Дъщеря на Етваал, Сидонския цар, и жена на Ахаав, Израилския цар – 3Цар. 16:31. Тя по всякакъв начин се опитвала да въдвори идолопоклонство в Самария, да изкорени истинското богопочитание, и да изтреби служителите на истинния Бог. Авдия избавил стотина от тях, с опасност за живота си. Езавел сама издържала четиристотин жрици на Астарта. Когато Вааловите пророци погинали на Кармил, по словото на Илия, тя искала да си отмъсти за тях. По-късно вероломно и смъртоносно, присвоила за мъжа си лозето на Навутей, но горчиво платила за това с живота си, по думата на Илия, близо до мястото на престъплението си – 3Цар. 18,19,21гл.; 4Цар. 9гл. Името й след това станало пословично, и е дадено от Йоан, вероятно като прилагателно за злобност и зломисленост, на някоя си жена от Тиатир по негово време, която също така била силна по високото си положение, злобна и върла – Лк. 20:18; Отк. 2:20.