Ездра

Знаменит свещеник и водач на Еврейския народ. Той е бил “книжник изкусен в Мойсеевия закон”, учен, способен и деятелен мъж, а става ясно също, че той се ползвал с големи почести и в Персийския Двор. Осемдесетте години, върху които се простира историята на Ездра, са белязани от царуването на Кир, и царуванията на Камбис, Смердис, Дарии Истаспов, Ксеркс, и осем години от царуването на Артаксеркс Дългоръки. От този последен цар именно Ездра приема писма, пари и всичко, което му трябва, за да отиде в Ерусалим, заедно с голяма дружина от заточеници, които се върнали в отечеството си. Това се случва в 457 г., преди Р.Х. В Ерусалим, Ездра въвежда много преобразования, осигуряващи народното благоденствие и общото богослужение – Езд. 810гл.; Неем. 8гл. Смята се, че по-късно той събрал и прегледал всички книги на Стария Завет, които съставят сега канона.

Книгата на Ездра, се занимава със завръщането на евреите в Ерусалим, по време на управлението на цар Кир. Тя споменава някои от предишните дела на самия Ездра до 450г., преди Христа. Съществуват и две апокрифни книги, които се приписват на Ездра.