Езекия

Благочестив Юдейски цар, който се възцарил след смъртта на баща си Ахаз (726г., преди Р.Х.), и който умира през 697г., преди Р.Х. Историята на Езекия е описана в 4Цар. 1820гл.; 2Лет. 2932гл. Виж и Ис. 3638гл. Царуването му е паметно със старанията му да възвърне поклонението на истинния Бог, с чудното поражение на Асирийската войска, и с продължението на живота му в мир още петнадесет години. След Езекия се възцарява недостойния Манасия.