Езеро

Ужасното описание на пъкъла като езеро, в което гори огън и жупел – Отк. 19:20, 21:8, ни напомня огъня и езерото, в които Содом бе пояден и погълнат. Виж Мером и Море.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.