Езеро

Ужасното описание на пъкъла като езеро, в което гори огън и жупел – Отк. 19:20, 21:8, ни напомня огъня и езерото, в които Содом бе пояден и погълнат. Виж Мером и Море.