Езраел

I. Исахаров град – И.Н. 19:18, на запад от Ветсан – 2Цар. 4:4. В този град Ахаав имал палат; там присвоил и лозето на Навутей – 3Цар. 21гл.; там го постигнало и отмъщението – 4Цар. 9:10,14-37, 10:1-11. Езраел е известен под името Ездраела по времето на Макавеите, и на мястото му сега се намира едно малко и разнебитено Арабско селце, което арабите наричат Зерин, построено на северозападният хълм на планината Гелвуе. Високото му местоположение, гледа на запад по широкото поле Ездраелон, и към долът Езраел на изток – И.Н. 17:16; Съд. 6:33; Ос. 1:5, който се спуска надолу източно-юго-източно от полето до Йордан, между Гелвуе и Малкия Ермон. В тази плодородна долина се намира “изворът при Езраел”, и там близо погина Саул – 1Цар. 29:1, 31:1.

II. Полето между Езраел и Акхо (Птолемаида), и което наричали “долът Магедон”, от един град на пределите му на едната страна – 2Лет. 35:22, и “долът на Езраел” от град Езраел.
Това прекрасно поле има вид на триъгълник, издига се малко по малко от Средиземно море четиристотин крака високо, и се простира тринадесет или четиринадесет мили на дължина към север, седемнадесет към изток, и двадесет към югозапад. Западната му част е съвсем равна; на източната страна, то повече криволичи, докато най-сетне Гелвуе и Малкия Ермон, го разцепват на три долини по две-три мили широки, които излизат в Йорданската долина. Средната от тях е гореспоменатата “долът Езраел”. Реката Кисон, тече през това поле. В старите времена, то било добре напоявано и много плодородно, но днес, повечето жители са го напуснали и останалите слабо го обработват. Пътищата и селенията също са престанали, както и през времето на Съдиите – Съд. 5:6. Тук-там се виждат малки селца, повечето по съпределните краища на полето; ако почвата му да се обработваше и днес с безопасност и както трябва, пак щеше да стане житницата на Сирия. През това поле, от Кармил до Езраел, Илия тичаше пред Ахаавовата колесница – 3Цар. 18:46. То е било бойно поле на много войски. На онова поле, пълчищата на Сисар бяха пометени – Съд. 4гл., и там падна Йосия, в боя против Фараон Нехао – 4Цар. 23:29. Там са ставали битки и по времето на римляните, и по-късно на кръстоносците; и през днешното столетие, близо до Таворската планина, хиляда и петстотин души французи под заповедите на ген. Клебер се противопоставиха на двадесет и пет хиляди турци за половин ден, докато им дойде на помощ Наполеон.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.