Факей

Ромелиев син, и пълководец на войските на Факия, Израилския цар. Той направи съзаклятие против господаря си, нападна го във вътрешния му царски двор в Самария, и след като го уби, (759 г. преди Р.Х.), царува на негово място двадесет години. Към края на лошото си царуване, той направи съюз със Сирийците в Дамаск и заедно нападнаха Ахаз, Юдовия цар, който от своя страна поиска помощта на Асирия. Поради това Теглат-Феласар, Асирийския цар, превзе Дамаск, заедно с всичките Израилски земи на изток от Йордан и на север от Галилейското море, жителите на които бяха откарани в плен. След малко време, Осия, синът на Ила, направи съзаклятие против Факей, Ромелиевия син, уби го и се възцари на мястото му – 4Цар. 15:25-28, 16:1-9; Ис. 7гл., 8:1 до 9:17.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.