Факия

Син и наследник на Манаим, Израилския цар, беше един лош цар и царува само две години. Факей, Ромелиевия син, направи срещу него съзаклятие и го уби в двореца му – 4Цар. 15:22-25.