Фалек

Син на Евер, и от четвъртия пояс на Сим. Наричаше се Фалек (разделение), защото в негово време се раздели земята – Бит. 10:25, 11:16.