Фануил

(евр. Пенуел, Божие лице)

Един град оттатък Йордан и близо до Явок; защитен с як стълб, който Гедеон събори по причина, че жителите на Фануил отказаха да му помогнат срещу мадиамците – Съд. 8:8-17. Еровоам I пак го въздигна – 3Цар. 12:25. Нарече се Божие лице, защото Яков на това място се бори с ангелът, и каза: „Видях Бога лице с лице” – Бит. 32:30.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.