Фаран

или Ел-ФаранБит. 14:6

Едно голямо пространство пуста земя на юг от Палестина, и на запад от долината Ел-Араба, която се простира от Мъртво море до залива Акаба. Вътре в, и близо до тази пуста страна, израилтяните се скитаха тридесет и осем години. Виж Изход. Към юг тя се простираше на три дни път разстояние от Синай – Вт. 33:2; Ав. 3:3. На север включваше пустинята Кадис и Цин – Чис. 13:3, 13:21, 13:27. Тук живяха Агар и Исмаил – Бит. 21:14-21, и тук Давид, а след него Адад, бяха се оттеглили за известно време – 1Цар. 25:1; 3Цар. 11:18. Буркхарт намерил едно пространство от варлива пръст, покрито с черни кремъци. В старо време, обаче, се намирали в тези страни някои градове и обработени земи, както и много пасбища. Североизточната част, се пресича от изток към запад с редове хълмове.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.