Фараон

Фараон е чиста Египетска дума, заета в Еврейския език, и значи цар; заради това навсякъде, където се среща, тя означава „цар“. Така Фараон Вафрий е същият цар Вафрий. Прилежащото изображение, снето от един Египетски камък, представя образът на една Фараонова дъщеря, вероятно Сисаковата.

Не по-малко от дванадесет или тринадесет Египетски царе, са споменати в Св. Писание, и с изключение на четирима, всичките носят общия титул „Фараон“. Двама от тях, заедно с този титул, носят и собствени имена – Нехао и Вафрий.

Следва изложение на имената им по ред. Някои от тях, със старанията на Шамполион и други, са вече отъждествени с имената на царе, познати ни от други източници, а останалите още са неизвестни. Толкова кратки, неясни и противоречиви са подробностите, изложени в Египетската история и старото летоброене, че никое име преди Сисак не може безспорно да се отъждестви.

 1. Фараон – Бит.12:15, по времето на Авраам (1920г. преди Р.Х.). Вероятно е бил цар от Тивската династия.
 2. Фараон, господарят на Йосиф – Бит. 37:36, 39-50гл.; Д.А. 7:10-13, (1728 г. преди Р.Х.). Някои предполагат, че Фараон, комуто Йосиф стана везир, е син на гореспоменатия в Бит. 37:36.
 3. Фараон, който не познаваше Йосиф, и под когото Мойсей бе роден, (1571 г. преди Р.Х.) – Из.1:8; Д.А. 7:18; Евр. 11:23.

Твърде е вероятно да е имало друг Фараон по времето, когато Мойсей побягна в Мадиамската земя, който умря преди връщането на осемдесетгодишния Мойсей от Мадиам в Египет – Из. 2:11-23, 4:19; Д.А. 7:23.

 1. Фараон, под чието царуване израилтяните излязоха от Египет, и който погина в Червеното море (1491 г. преди Р.Х.) – Из. 5-14гл.; 4Цар. 17:7; Неем. 9:10; Пс. 135:9, 136:15; Рим. 9:17; Евр. 11:27.
 2. Фараон по времето на Давид (1030 г. преди Р.Х.) – 3Цар. 11:18-22.
 3. Фараон, тъстът на Соломон (1010 г. преди Р.Х.) – 3Цар. 3:1, 7:8, 9:16-24.
 4. Сисак, към края на Соломоновото царуване, и през Ровоамовото, (975 г. преди Р.Х.) – 3Цар. 11:40, 14:25; 2Лет. 12:2.

Оттук нататък вече се споменават собствените имена на Египетските царе. Виж. Сисак.

 1. Зара, Египетско – Етиопски цар по времето на Аса, (930 г. преди Р.Х.), наричан в други източници Осорхон. Виж Зара IV.
 2. Сова, или Севех, съвременник на Ахаз (730 г. преди Р.Х.) – 4Цар. 17:4. Виж Сова.
 3. Тирак, Етиопско – Египетски цар, по времето на цар Езекия, (720 г. преди Р.Х.) – 4Цар. 19:9; Ис. 37:9. Той е Теархъ на Страбон, и Таракль на Манетон – Виж Тирак.
 4. Фараон Нехао, по времето на цар Йосия (612 г. преди Р.Х.) – 4Цар. 23:29-30, и др; 2Лет. 35:20-24, и др. Нехао, син Псаметихов. Виж Нехао.
 5. Фараон Вафрий, съвременик на Навуходоносор, и внук на Нехао; Херодот го нарича Априис. Той се съюзи със Седекия против Навуходоносор, прогони асирийците от Палестина, превзе Тир и Сидон, и се върна в Египет с голяма плячка. Вижда се, че не е съдействал за предпазването на Ерусалим от разрушение – Ер. 37:1-5, 47:1; Ез. 29-32гл. Царува двадесет и пет години, и след неуспешния си поход против Киринея, войската му го свали от престола, според думите на Еремия – Ер. 44:30.