Фарсин

(разделящ)

Халдейска дума в действително причастие и в множ. число, а Фарес, от същият корен е в страдателно причастие, и значи разделенДан. 5:25-28.