Фаруим

2Лет. 3:6. Една страна, която произвеждаше чисто злато; вероятно обозначава Офир, или според Гесений, Изток.